Trình độ văn hóa và trình độ học vấn là gì?

Trình độ văn hóa và trình độ học vấn là 2 cụm từ quen thuộc trong bất cứ tờ sơ yếu lý lịch nào mà mỗi người cần phải viết ít nhất là vài lần trong đời. Vậy trình độ học vấn và trình độ văn hóa là gì? Cách ghi hai cụm từ này như thế nào thì cùng Canada Goose Outlet theo dõi bài viết dưới đây.

Trình độ văn hóa là gì?

Trình độ văn hóa là gì?

Trình độ văn hóa

Trình độ văn hóa là 1 mục có trong bản kê khai sơ yếu lý lịch mà chúng ta thường thấy. Nó xuất hiện hầu hết trong các giấy tờ có liên quan đến bản thân mà buộc  chúng ta phải trung thực trong việc ghi chúng.

Nói đến trình độ văn hóa đơn giản là sự đánh giá học vấn của mỗi người thông qua năng lực bản thân đạt được ở các cấp bậc phổ cập.

Ở đây, trình độ văn hóa có thể hiểu đó là 1 bậc học mà 1 người đã học qua thường thì hệ giáo dục của Việt Nam có hệ cũ là 10/10 và 12/12 nên ta phải ghi ứng cấp học so với mốc phổ cập đã được định chuẩn ví dụ như trình độ học hết lớp 9 trên hệ 12 năm thì ghi là 9/12.

Trình độ học vấn

Trình độ học vấn mang ý nghĩa chỉ mức độ của việc học của 1 con người đã đạt được qua các bậc như: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học… Ở mỗi 1 mức như thế ta có thể coi đó là 1 trình độ.
Học vấn: Trình độ hiểu biết do học hỏi mà có.
Trình độ học vấn là tốt nghiệp cấp học nào , ví dụ : tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đại học .

Tóm lại trong hồ sơ nếu có cả hai mục là trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn thì các bạn đừng nghĩ rằng chúng không liên quan đến trình độ học vấn nhé. Vì trình độ học vấn bao gồm 2 yếu tố này nên trong 1 số bộ hồ sơ thì không xuất hiện mục trình độ học vấn là vì vậy.

Cách ghi trình độ học vấn và trình độ văn hóa

Ta có thể ghi các mục như sau:

Nếu trong sơ yếu lý lịch hay hồ sơ có mục là trình độ văn hóa thì bạn sẽ điền là 12/12 hoặc các lớp bạn đã vượt qua tương ứng với cấp bậc phổ cập.

Nếu trong sơ yếu lý lịch hay hồ sơ ghi trình độ học vấn thì bạn điền mức học tập hiện tại của bạn (cấp 3, đại học, …)

Mong rằng với những chia sẻ dưới đây của Canada Goose Outlet sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để viết được bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất có thể.