Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là vấn đề cơ bản trong hình học cấp THCS  là nền tảng cho hình  học không gian cấp 3. Vậy làm sao để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Khái niệm tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác

Đường tròn nội tiếp tam giác tức là 3 cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đồng thời đường tròn đó nằm trong tam giác.

Đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp hay tam giác đó là tam giác nội tiếp đường tròn.

Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Ví dụ cho tam giác ABC xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Về lý thuyết các bạn nên ghi nhớ kiến thức: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác hoặc có thể là giao điểm của 2 đường trung trực.

Ta có thể vận dụng vào ví dụ trên như sau.

Đường trung trực của đoạn thẳng 𝐴𝐵 là đường thẳng đi qua trung điểm 𝑀 của 𝐴𝐵 và vuông góc với 𝐴𝐵. Mọi điểm D thuộc trung trực của 𝐴𝐵 đều có D𝐴=D𝐵

Gọi D là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác 𝐴𝐵𝐶 thì ta có DA=DB=DC, thi khi đó điểm D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐴𝐵𝐶.

Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Đối với tam giác đều việc xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác khiến chúng ta cảm thấy đơn giản hơn hết. Chúng có 3 cạnh bằng nhau và các góc là 60 * .

Tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác đều chính là trực tâm của tam giác đều.

Xác định tâm đường tròn tam giác cân

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cân

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cân Camera 360

 

Gỉa sử ta có tam giác ABC là tam giác cân tại A, khi đó tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cân ABC sẽ nằm trên đường cao hạ từ đỉnh a xuống cạnh BC. Sau đó ta dụng đừng trung trực của cạnh AB, đường này cắt đường cao hạ từ đỉnh A tại đâu thì đó sẽ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cân ABC. Sẽ đơn giản hơn nếu bạn thử vẽ chúng trên giấy.

Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

Ta có thể dự vào 2 định lý sau để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

1. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

Và ngược lại chứng minh tam giác vuông nội tiếp đường tròn.

2. Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông.

Với những chia sẻ trên đây về kiến thức tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác mong rằng chúng sẽ giúp ích cho các bạn trong các bài học sắp tới.