Nigga có nghĩa là gì?

NiggaNigger có nghĩa giống nhau không? Cùng Canada Goose Outlet làm rõ điều này.

Nigga và Nigger có nghĩa là gì

Nigga và Nigger có nghĩa là gì

Nigga và Nigger có nghĩa là gì?

Về cơ bản thì NIGGA = NIGGER 2 từ này có ý nghĩa tương đương giống nhau. Và cũng có khá nhiều cách hiểu về 2 từ này.

                         NIGGA NIGGER là cách gọi thân mật của người da đen đối với nhau và chỉ trong phạm vị có người da đen sinh sống, và thường các dân tộc khác sẽ không sử dụng cách gọi này khi không hiểu ngữ nghĩa của chúng.

                         NIGGA NIGGER có nghĩa là “thằng mọi” hay là “mọi đen”. Vì vậy, nếu bạn không phải người da đen thì không nên dùng từ này để gọi họ. Có thể sẽ mang ý nghĩa xúc phạm và kinh miệt họ và gây nên 1 số hiểu lầm không đáng. Tuy nhiên, trong cộng đồng người da đen với nhau thì khi gọi NIGGA và NIGGER. Mang ý nghĩa là gọi bạn bè, người thân mang tính gần gũi cao hơn.

                         NIGGA NIGGER là từ chỉ dùng cho người da đen với nhau. Khi người khác sử dụng thì nó sẽ mang ý nghĩa gọi họ là đồ hạ đẳng, thấp kém, không cùng đẳng cấp.

                         NIGGA NIGGER là từ dùng để chỉ những người nô lệ da đen ngày xưa ở miền Nam nước Mỹ. Với hàm ý khinh miệt họ. Hiện nay, thì ta hiếm gặp từ này vì nạn phân biệt chủng tộc đã được xóa bỏ từ lâu. Tuy nhiên những tàn dư về cách gọi này vẫn còn xuất hiện trong 1 số bộ phận người dân tại các nước có người da đen sinh sống.

Các từ đồng nghĩa với Nigga và Nigger

Các từ đồng nghĩa và có nghĩa gần giống với từ Nigga và Nigger là spadejigaboonigganigracoon

Tuy nhiên từ Coon: với nghĩa là người da đen, người gian xảo, người xảo trá mang sắc thái nặng hơn. Khi nó đào sâu về bản tính của con người và đặc biệt này rất ít được sử dụng trong giao tiếp. Vì nó mang đến thái độ không hào nhã và gây nên bầu không khí không lịch sự.

Ngoài ra, còn các từ khác để chỉ người da đen như sau: Negrocoonniggerblackamoorblackbirddarkey

Trong đó:

Negro là tính từ: hắc chủng, thuộc về người da đen

Darky là trạng từ: hắc chủng, người da đen

Nigger là danh từ: hắc chủng, mọi, người da đen

Tuy nhiên với mỗi từ đồng nghĩa với NIGGA và NIGGER không phải từ nào cũng mang ý nghĩa là sự khinh miệt và thiếu tôn trọng nhưng bạn nên tìm hiểu chúng trước khi nói sẽ an toàn hơn và thể hiện sự lịch thiệp trong giao tiếp.

Tóm lại sau khi hiểu Nigga là gì thì đây là 2 từ các bạn không nên sử dụng sau khi biết nghĩa của chúng vì nó mang ý nghĩa không tốt đẹp và có thể gây hậu quả về sau nếu bạn dùng nó gọi người da đen.