Lũy kế là gì? Cách xác định lũy kế

“Lũy kế” là một  trong những thuật ngữ cơ trong lĩnh vực kinh doanh. Vậy lũy kế gì, cách xác định lũy kế như thế nào cùng theo dõi bài viết dưới đây của Canada Goose Outlet.

Lũy kế là gì

Lũy kế là gì

Lũy kế là gì?

Lũy kế  (Cummulative) là  khái niệm chỉ số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán tiếp theo.

Vậy cách xác định lũy kế như thế nào?

Ta có công thức tính lũy kế như sau:

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + lũy kế các tháng trước đó

 

Ví dụ:

Lũy kế quý 1 là 3 triệu

Lũy kế quý 2 là  -2 triệu

Lũy kế quý 3 là  4 triệu

Lũy kế quý 4 là -1 triệu

Vậy lũy kế cả năm là 4 triệu đồng.

Gỉa sử, trong 1 doanh nghiệp nếu tháng trước bạn nợ 6 triệu, tháng sau nợ 4 triệu. Ta có tổng nợ cả hai tháng gộp lại là 10 triệu. Vậy ta gọi số nợ của tháng trước là lũy kế của tháng sau. Có thể hiêu một cách đơn giản đó là giá trị tháng trước đó được sử dụng để tính về sau.

Lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về giá trị tài sản.

Vậy sự suy giảm giá trị của tài sản là thế nào?

Khi một tài sản bị suy giảm giá trị là khi giá trị được ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi của tài sản đó. Giá trị trên sổ là số tiền thể hiện trên sổ sách kế toán. Giá trị thu hồi là giá trị thực của tài sản. Do đó, khi giá trị tài sản được ghi nhận trên sổ sách kế toán lớn hơn giá trị thực của tài sản đó, khi đó có sự suy giảm giá trị tài sản xảy ra và ta cần ghi nhận một vài khoản lỗ lũy kế. Ta có thể nôm na đó là sự khấu hao tài sản của doanh nghiệp.

Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp mua máy móc thiết bị sử dụng cho quá trình sản xuất. Tuy nhiên, đến năm thứ 3 tài sản khấu hao hết giá trị sử dụng. So với cách viết, tính trên sổ sách và giá trị thu hồi tài sản lại thấp hơn thì ta có thể hiểu được trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn như thế nào và cách tính khấu hao dường như không phù hợp trong nhiều trường hợp.

Công thức tính lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế =  Giá trị ghi trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Trong đó CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền

Nếu không tính được giá trị thu hồi của một tài sản riêng lẻ thì nên tính giá trị thu hồi của toàn bộ CGU và xác định lỗ lũy kế cho toàn bộ CGU.
Lỗ lũy kế của CGU sau đó phải được phân bổ cho từng tài sản.